Prezes Monika Różewska - Chudzik

Członek Zarządu Marcin Chudzik

Członek Zarządu Magdalena Różewska


STOWARZYSZENIE KREATYWNI KOŁO.BRZEGU
realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Rekonstrukcja historycznej wioski Wikingów na bazie potencjału endogenicznego
gminy Dygowo”

Celem projektu jest wzrost atrakcyjności turystycznej regionu przy wykorzystaniu potencjału endogenicznego.

Dofinansowanie projektu z UE: 1 490 712,00 PLN