Zarząd Stowarzyszenia 

Prezes - Filip Korowacki

Zastępca Prezesa - Patrycja Sadzyńska

Skarbnik - Marek Styliński

 

Komisja Rewizyjna 

Przewodnicząca - Milena Derlikiewicz

Członek komisji -  Ewelina Kacban-Kozanecka

Członek komisji - Natalia Dygoń 

 

Sekretarz Stowarzyszenia 

Lena Zhabko